ارسال مدارک پستی و الکترونیکی
1401/05/19

 به اطلاع پژوهشگران محترم که در سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و بانکداری شرکت داشته و مقاله ارسال نموده اند و به صورت غیر حضوری شرکت کرده اند می رساند مدارک الکترونیکی از طریق ایمیل و مدارک پستی از طریق پست ارسال شده اند